Política de privacitat

 

L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, amb adreça al C/ Major, 8-10, 08635 Sant Esteve Sesrovires, és titular del lloc web complexsesrovires.com i com a tal, l’informa que per poder accedir a algun dels serveis que li ofereix l’Ajuntament a través del web cal que ens subministri determinades dades de caràcter personal. L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires actuarà de conformitat amb el que estableix la legislació vigent i, en concret, de conformitat amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i en la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de els Drets Digitals (LOPDGDD), pel que fa a el manteniment de la confidencialitat i tractament de dades personals facilitades per vostè a través dels diferents mitjans de contacte habilitats per l’Ajuntament.

 

Tractament de les seves dades personals

 

• A través de formularis de recollida de dades del web

 

L’informem que les dades personals obtingudes a través dels formularis de recollida de dades de complexsesrovires.com seran tractades per l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires amb la finalitat de gestionar i tramitar la seva sol·licitud i el manteniment de les relacions amb vostè com a interessat en el Complex Esportiu.

 

Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte quan aquesta cessió sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment. En el cas que les dades hagin de ser cedides a tercers, l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires sol·licitarà prèviament el consentiment de l’interessat per a tal fi, indicant-li a qui es cediran aquestes dades i amb quina finalitat.

 

La base que legitima el tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens dóna a l’emplenar i enviar voluntàriament el formulari web corresponent amb les seves dades personals i acceptar la present política de privacitat, així com el compliment d’una missió realitzada en interès públic i/o el compliment d’una obligació legal.

 

Les seves dades seran conservades per l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires mentre es gestioni i tramiti la seva sol·licitud i fins que s’hagi complert el termini de prescripció de possibles responsabilitats nascudes del Tractament i/o d’acord amb la normativa d’arxius i documents.

 

L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, l’informa que en cap cas està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquestes són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per complir amb la finalitat per la que es recullen, no obstant això, aquestes són imprescindibles per proporcionar-li els serveis sol·licitats.

 

• A través de mitjans de comunicació habilitats per l’Ajuntament (telèfon, sms, correu electrònic, etc)

 

Si vostè s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament via correu electrònic i/o via telefònica, l’informem que les dades personals que vostè ens hagi facilitat seran tractades per L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires amb la finalitat de gestionar i atendre la seva sol·licitud en relació a serveis, sol·licituds, tràmits, suggeriments, propostes, avisos sobre incidències a la via pública, etc. No es preveu la cessió o comunicació de les dades que ens faciliti a tercers, excepte quan la cessió o comunicació sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat o es requereixi per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment. En el cas que les dades hagin de ser cedides a tercers, l’Ajuntament sol·licitarà prèviament el consentiment de l’interessat per a tal fi. El tractament de dades descrit és necessari per mantenir aquesta relació entre les parts, prestant vostè el seu consentiment al tractament de dades al contactar amb l’Ajuntament per donar resposta a les seves consultes i sol·licituds. Igualment, l’informem que les seves dades es conservaran el temps necessari per atendre la seva sol·licitud i fins que s’hagi complert el termini de prescripció de possibles responsabilitats nascudes del Tractament i/o d’acord amb la normativa d’arxius i documents.

 

Drets de protecció de dades de l’interessat

 

A l’efecte del que disposa la normativa vigent, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, portabilitat i limitació del tractament de les seves dades dirigint-se a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires a través de la Delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament en l’adreça de correu electrònic (ses.protecciodades@sesrovires.cat),mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament (http://santestevesesrovires.eadministracio.cat) o per mitjans no electrònics (correu postal a l’adreça de l’Ajuntament), acompanyant documentació que acrediti degudament la seva identitat. Té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent si considera infringits els seus drets: Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i/o Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

 

Actualització de les seves dades

 

És important que perquè l’Ajuntament pugui mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, vigents i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem, i que les facilita per si mateix.

 

Delegada de Protecció de Dades

 

L’informem que l’Ajuntament compta amb Delegada de Protecció de Dades, amb la qual podrà posar-se en contacte per sol·licitar més informació a l’adreça postal de l’Ajuntament (C/ Major, 8-10, 08635, Sant Esteve Sesrovires) o bé a la següent direcció: ses.protecciodades@sesrovires.cat.També, podrà utilitzar el formulari de contacte amb la Delegada de Protecció de Dades en la següent url: https://santestevesesrovires.eadministracio.cat

 

Garantia de Confidencialitat i Seguretat

 

L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat les mesures, tècniques i organitzatives, necessàries per garantir la confidencialitat, disponibilitat, integritat i resiliència dels seus sistemes i serveis de tractament. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

La present política de privacitat ha estat actualitzada al març de 2019. L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades en el cas que hi hagi un canvi de la legislació vigent, doctrina jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s’introduís algun canvi en aquesta política, el nou text es publicarà en aquesta mateixa direcció.